zondag 28 oktober 2018

DAGBOEK FABIENNE - Opa en Pluisje werden snel vergeten,...

Hij was het kleine pupje dat twee jaar geleden met Driekoningen het geschenk was voor het kleindochtertje,… Een schattig pluisje dat gedurende enkele weken een schattig pluisje was maar dan ging groeien en zich liet kennen, deel wilde uitmaken van de familie,… En dat zinde mama niet,… Met een smoesje werd aan het kleine meisje uitgelegd dat Pluisje gaan lopen was en niet meer bij hen wilde wonen,… Maar de realiteit was dat opa zijn geschenkje weer terug kreeg en dat probeerde op te vangen op zijn oude dag,… Mensen wisten te vertellen dat het pluisje stilaan zijn hart had ingepalmd, hem lief was,… Maar geen mens kwam nog bij hem op bezoek, geen kinderen op het zondagse diner, geen vriend bleef nog over op zijn gezegende leeftijd,… Maar Pluisje was er wel altijd, en zo groeide deze lieve Podenco uit tot zijn enige vriend nog in dit leven,… Maar enkele weken geleden liep Pluisje alleen rond in de verwaarloosde tuin,… Doordat hij zo onrustig was, alarmeerden de buren de politie,… Bij hun binnenkomst bleek dat opa was heen gegaan,… Pluisje was bij hem gebleven tot zijn laatste adem,… Het werd even druk in het huis van opa,… Kinderen liepen af en aan,… Toen de eerste dagen voorbij waren en opa begraven was, bleef Pluisje alleen over in het grote huis met verwaarloosde tuin,… De buren begrepen dat niemand hem ter harte wilde nemen, en opdat hij niet van honger zou omkomen, werd er dagelijks eten over de muur gegooid: oud brood, overschotjes, water, etc,… Maar Pluisje kon daar niet blijven en dus kwam hij na al die weken bij ons terecht,… Net zoals opa snel vergeten was, zo verging het ook Pluisje,… Niemand heeft achter hem gevraagd en niemand van de familie heeft hem tot op de dag van vandaag gemist,… Het huis en de verwaarloosde tuin staan nu te koop,… Pluisje is bij ons, legt zijn kopje dankbaar in je handen en hoopt dat hij morgen weer geluk mag vinden,…


Geen opmerkingen:

Een reactie posten